Lidské zdroje


Lidé jsou naší nejcennější hodnotou

Lidské zdroje


Odhodlaní a kompetentní zaměstnanci jsou klíčovou magickou složkou v každé velké společnosti. Zaměstnanci s velkou energií, kteří jsou aktivní a soustředění, kteří jsou zodpovědní a propagují změny s cílem lépe přispět rozvoji společnosti a posunout se vpřed.  To je důvod, proč my v Orbico věnujeme speciální pozornost profesionálnímu výběru nových a vzdělávání a rozvoji stávajících zaměstnanců.

Pro nás je důležité, aby naši zaměstnanci pracovali s nadšením, iniciativou a byli aktivní, aby byli odpovědní a zvídaví a měli vlastní integritu a osobní poctivost. Při hledání nových, zlepšených a inovativních obchodních řešení propagujeme otevřenou komunikaci. Dobré myšlenky s obchodní hodnotou jsou oceněny a zaměstnanci s velkými výsledky mají možnost se prosadit a profesionálně a osobnostně rozvíjet. Všude, kde to je možné, platíme za výkon, takže zaměstnanci s lepšími výsledky mají možnosti vydělat více. Týmová práce a silná podpora lidských vztahů patří mezi síly a výhody společnosti Orbico.

Dnešní obchodní aktivity Orbico se rozpínají od Baltu po Černé moře a tak nabízejí obsáhlé možnosti kariérního rozvoje pro vzdělané profesionály s vynikajícími obchodními výsledky. Pro nás je důležité, aby naši zaměstnanci věnovali své schopnosti a energii obchodním cílům a strategii, aby se starali o práci, kterou dělají a cítili její účel a smysl.

Kariéra


Je maximálně důležité, aby vaše cíle byly v souladu s cíli společnosti. Naším společným zájmem je se lépe vzájemně poznat. S touto myšlenkou jsme vypracovali dotazník, který je základem pro náš osobní pohovor s vámi. Oceníme vaše osobní reference a zaručujeme důvěrnost uvedených údajů.

V Orbico je také možnost získat studentskou praxi, po pohovoru s kandidáty, kteří mají zájem, a po vyhodnocení jejich schopností a ambicí.